Міжнародні стандарти

Міжнародний стандарт харчової продукції IFS

IFS створив єдину основу для взаємної оцінки продавців, постачальників і виробників товарів продовольчої групи. Сертифікат IFS дає найбільш повну гарантію для споживача, що конкретна харчова продукція відповідає всім необхідним вимогам з якості та безпеки.

Про стандарт IFS

Стандарт IFS заснований на принципах НАССР, GMP, ISO 9001, його законодавчою основою служать Європейські директиви і регуляції. Даний стандарт схвалений GFSI (Global Food Safety Initiative).

Стандарт IFS визначає:

  • Єдині критерії моніторингу можливостей компаній-виробників харчової продукції виробляти і реалізовувати повністю безпечні продукти харчування, які б відповідали законодавчим вимогам та специфікації;
  • Дотримання комплексних вимог щодо організації виробництва продовольчої продукції, виробничої гігієни, дотримання технологічного процесу, кваліфікації персоналу і т.д.;
  • Зниження матеріальних витрат на витрати виробника для проведення процедури підтвердження сертифікації харчової продукції при здійсненні поставок, в тому числі і при експорті.

Сертифікація IFS - це авторитетний захід практично для кожного підприємства, яке здійснює виробництво або переробку харчової продукції. Вимоги даного стандарту були визнані найбільшими світовими мережами роздрібної та оптової торгівлі, у яких річний оборот становить не менше шістдесяти відсотків усього світового обороту. Сертифікація на відповідність вимогам стандарту IFS надає підприємствам відмінну можливість постачати власну продовольчу продукцію на європейський ринок. А для тих постачальників, які є членами FCD або HDE, сертифікація IFS потрібна для того, щоб незалежно від країни компанії-постачальника підписати договір.

Таким чином, проведення сертифікації на відповідність продукції стандарту IFS дозволяє підприємствам отримати кілька ключових переваг, що, в свою чергу, надає їм відмінну можливість удосконалювати якість своєї продукції, а також сприятиме отриманню конкурентних переваг на ринку.

Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю  (у латинській абревіатурі - HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" є науково-обгрунтованою системою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.

При розробці системи НАССР, команда експертів використовує сім основоположних принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

Обов'язкова вимога українського законодавства, яке у зв'язку з гармонізацією з європейським законодавством включило в себе вимоги по обов'язкової наявності у операторах харчового ринку діючої системи НАССР (нова редакція Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів" вступила в дію 20.09. 2015р.).

Зворотній зв`язок