ISO 9001

Стандарт визначає вимоги до систем менеджменту якості для організацій:

  • Яким необхідно продемонструвати свою здатність стабільно поставляти продукцію, що відповідає вимогам споживачів, а також застосовним до організації законодавчим і нормативним вимогам;
  • Діяльність яких, спрямована на підвищення задоволеності споживачів, включаючи процеси постійного поліпшення системи і забезпечення відповідності вимогам споживачів, а також застосовним до організації законодавчим і нормативним вимогам.

Всі вимоги ISO 9001 є універсальними і призначені для застосування у всіх організаціях, незалежно від типу, розміру та продукції. Стандарт призначений для сертифікації систем менеджменту якості організацій незалежними компетентними і уповноваженими на це міжнародними та національними органами.

Зворотній зв`язок