ISO 22000

Системи менеджменту безпеки харчових продуктів - вимоги до всіх організацій в ланцюзі виробництва і споживання харчових продуктів.

Стандарт встановлює вимоги до систем менеджменту безпеки харчових продуктів для організацій, яким в ланцюгу створення і виробництва харчової продукції необхідно продемонструвати свою здатність контролювати небезпеки і управляти пов'язаними з ними ризиками для забезпечення споживачів безпечними харчовими продуктами. Він застосуємо до всіх організацій, незалежно від їх розміру, які беруть участь у всій або будь-якої частини продуктового ланцюга.

ISO 22000 встановлює вимоги, що дозволяють організації:

  • Забезпечити розробку та ефективне функціонування системи менеджменту безпеки харчової продукції, спрямованої на виробництво безпечних для споживачів продуктів харчування;
  • Демонструвати відповідності чинним законом і нормативним вимогам з безпеки харчових продуктів всім зацікавленим сторонам;
  • Здійснювати оцінку та аналіз вимог замовника з метою підвищення його задоволеності, а також самостійного декларування відповідності вимогам ISO 22000 або сертифікації своєї системи менеджменту безпеки харчової продукції в незалежній організації.
Зворотній зв`язок