FSSC 22000

FSSC 22000 - міжнародна схема сертифікації системи менеджменту безпечності харчових продуктів, вимоги якої базуються на міжнародному стандарті ISO 22000:2005, принципах HACCP і вимогах до програм-передумов, детально викладених в технічних умовах ISO/TS 22002-1:2009 .

FSSC 22000 - один з найбільш всеосяжних підходів до сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів для тих, хто залучений у процес виробництва харчових продуктів підприємств, які залучені до процесу виробництва харчових продуктів. Оскільки схема ґрунтується на стандарті ISO 22000, то він з легкістю інтегрується в інші системи менеджменту якості, такі як ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 і дає можливість харчовим організаціям поліпшити якість продуктів харчування, а також забезпечити їхню безпечність.

FSSC 22000 дає організаціям можливість продемонструвати на міжнародному рівні, що вони мають комплексну систему управління, яка відповідає вимогам споживача і регуляторних органів щодо безпечності харчових продуктів.

Зворотній зв`язок