SA 8000

Стандарт SA 8000 є міжнародним стандартом, що встановлює соціальну відповідальність і зобов'язання організацій перед персоналом і всім суспільством, що визначає умови впровадження соціальних якостей надання роботи. Поряд з визначенням стандартів трудових прав працюючих, SA 8000 базується на принципах Конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної Декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини.

SA 8000 складається з чотирьох розділів. Перший розділ визначає цілі та рамки застосування стандарту, другий розділ вказує на необхідність відповідності з місцевими законами, основних положень Всесвітнього Дитячого Фонду та Статуту ООН для отримання організацією сертифікаційного документа; третій розділ встановлює такі поняття стандарту як «менеджмент», «постачальник», «працююча дитина» і «примусовий працівник»; останній же розділ роз'яснює основні умови, які повиненно дотримуватися підприємство при впровадженні системи управління та отриманні сертифікату.

Переваги,стандарту SA 8000:

  • Поліпшення загального іміджу підприємства;
  • Збільшення довіри і прихильності клієнтів;
  • Підтримання стратегії комунікації і висунення на перший план цінностей підприємства шляхом посилення основних цінностей організації;
  • Удосконалення управління та ефективності віддачі ланцюжка поставок;
  • Разом з посиленням мотивації працюючих зростання якості та прибутковості продукції / послуг;
  • Збільшення прихильності працівників до цінностей підприємства.
Зворотній зв`язок